​Īpaši izvēlēta muskuļgaļa un subprodukti, kauli, dārzeņi un ogas Tavam lolojumam, PVD atzīta, iepakota, balansēta, saldēta produkcija.